ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกขาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030098
PERCODE 6 หลัก260424
กระทรวง 10 หลัก1031260424
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกขาม
ชื่อ (อังกฤษ)bankokkham
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหนองคัน
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819456709
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260424
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.445016
Longitude
102.946657

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน