ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030099
PERCODE 6 หลัก260425
กระทรวง 10 หลัก1031260425
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโบสถ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbot
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหนองโบสถ์
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630158
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260425
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.452262
Longitude
102.896911

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน