ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเทพพยัคฆ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030101
PERCODE 6 หลัก260427
กระทรวง 10 หลัก1031260427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเทพพยัคฆ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANTEPPAYAG
หมู่ที่18
ถนน
หมู่บ้านเทพพยัคฆ์
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630380
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260427
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.460141
Longitude
102.916653

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน