ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนวัดชุมพร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030102
PERCODE 6 หลัก260418
กระทรวง 10 หลัก1031260418
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดชุมพร
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonwatchumporn
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านดอนมัน
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260418
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.41904299
Longitude
102.93961

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน