ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030103
PERCODE 6 หลัก260419
กระทรวง 10 หลัก1031260419
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANBU SCHOOL
หมู่ที่19
ถนน
หมู่บ้านไทยพัฒนา
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0862496226
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260419
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.43058758
Longitude
102.9582835

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน