ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกตาพรม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030104
PERCODE 6 หลัก260420
กระทรวง 10 หลัก1031260420
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกตาพรม
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKTAPROM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกตาพรม
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956013409
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260420
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.460623
Longitude
102.933265

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน