ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองยาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030105
PERCODE 6 หลัก260421
กระทรวง 10 หลัก1031260421
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongyang
หมู่ที่20
ถนน
หมู่บ้านหนองยาง
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260421
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.470851
Longitude
102.887052

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน