ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสว่างพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030106
PERCODE 6 หลัก260422
กระทรวง 10 หลัก1031260422
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสว่างพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bansawangpattana
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านสว่างพัฒนา
ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260422
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.41055984
Longitude
102.9615194

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน