ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030108
PERCODE 6 หลัก260428
กระทรวง 10 หลัก1031260428
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)banlahansai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านละหานทราย
ตำบลละหานทราย
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044656251
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260428
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.412217
Longitude
102.862961

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน