ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030110
PERCODE 6 หลัก260434
กระทรวง 10 หลัก1031260434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANKOKMAILAHANSAI
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ่อโพธิ์
ตำบลสำโรงใหม่
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-649259
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260434
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.386162
Longitude
102.837269

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน