ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกไม้แดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030111
PERCODE 6 หลัก260435
กระทรวง 10 หลัก1031260435
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไม้แดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKMAIDANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านโคกไม้แดง
ตำบลสำโรงใหม่
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260435
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.34852776
Longitude
102.8746259

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน