ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกเฟือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030112
PERCODE 6 หลัก260436
กระทรวง 10 หลัก1031260436
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเฟือง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kokfuang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกเฟือง
ตำบลสำโรงใหม่
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630430
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260436
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.366684
Longitude
102.866751

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน