ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสันติสุข
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030113
PERCODE 6 หลัก260441
กระทรวง 10 หลัก1031260441
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Bansantisok
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านสันติสุข
ตำบลสำโรงใหม่
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260441
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.31416936
Longitude
102.8398083

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน