ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านน้อยหนองหว้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030114
PERCODE 6 หลัก260447
กระทรวง 10 หลัก1031260447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้อยหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOINONGWA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านน้อยหนองหว้า
ตำบลสำโรงใหม่
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260447
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.348656
Longitude
102.890852

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน