ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดกัลยาณธรรมาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030115
PERCODE 6 หลัก260440
กระทรวง 10 หลัก1031260440
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดกัลยาณธรรมาราม
ชื่อ (อังกฤษ)watkanlayanatummaram
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหนองกี่
ตำบลหนองตะครอง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630378
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260440
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.391979
Longitude
102.760763

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน