ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านตากอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030116
PERCODE 6 หลัก260437
กระทรวง 10 หลัก1031260437
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตากอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantakong School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านตากอง
ตำบลหนองตะครอง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0810679655
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260437
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.408506
Longitude
102.816692

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน