ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกราด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030117
PERCODE 6 หลัก260438
กระทรวง 10 หลัก1031260438
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกราด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkrad
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองกราด
ตำบลหนองตะครอง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044 110538
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260438
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.364561
Longitude
102.786998

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน