ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองตะครอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030118
PERCODE 6 หลัก260439
กระทรวง 10 หลัก1031260439
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตะครอง
ชื่อ (อังกฤษ)nongtakrong
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านโคกสะอาดพัฒนา
ตำบลหนองตะครอง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0892851636
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260439
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.393928
Longitude
102.786951

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน