ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านปากช่อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030119
PERCODE 6 หลัก260442
กระทรวง 10 หลัก1031260442
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากช่อง
ชื่อ (อังกฤษ)PAKCHONG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านปากช่อง
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260442
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.380345
Longitude
102.918827

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน