ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองแวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030120
PERCODE 6 หลัก260443
กระทรวง 10 หลัก1031260443
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAENG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหนองแวง
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0833783390
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260443
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.350036
Longitude
102.924783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน