ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030121
PERCODE 6 หลัก260444
กระทรวง 10 หลัก1031260444
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
ชื่อ (อังกฤษ)NGORN-KAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหงอนไก่
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0810687094
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260444
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.32464389
Longitude
102.9262597

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน