ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองตาเยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030122
PERCODE 6 หลัก260445
กระทรวง 10 หลัก1031260445
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาเยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongtayao
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองตาเยา
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0630264712
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260445
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.29766849
Longitude
102.9174229

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน