ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหว้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030123
PERCODE 6 หลัก260446
กระทรวง 10 หลัก1031260446
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Ban nongwae Scholl
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านใหม่หนองหว้า
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260446
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.313129
Longitude
102.899914

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน