ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบาระแนะ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030124
PERCODE 6 หลัก260448
กระทรวง 10 หลัก1031260448
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาระแนะ
ชื่อ (อังกฤษ)Baranae
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านศรีทายาท
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119391
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260448
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.280155
Longitude
102.954324

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน