ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านราษฎร์รักแดน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030125
PERCODE 6 หลัก260449
กระทรวง 10 หลัก1031260449
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราษฎร์รักแดน
ชื่อ (อังกฤษ)Rajrukdan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านราษฎร์รักแดน
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0957513989
อีเมล์แอดเดรสradrakdan.2013.gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260449
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.245908
Longitude
102.931729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน