ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านแท่นทัพไทย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030126
PERCODE 6 หลัก260450
กระทรวง 10 หลัก1031260450
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแท่นทัพไทย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTANTHUPTHAI
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านแท่นทัพไทย
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956700317
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260450
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.254519
Longitude
102.976293

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน