ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านผไทรวมพล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030127
PERCODE 6 หลัก260451
กระทรวง 10 หลัก1031260451
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผไทรวมพล
ชื่อ (อังกฤษ)banphathairompon
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านผไทรวมพล
ตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260451
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.276702
Longitude
102.985795

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน