ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเทพพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030128
PERCODE 6 หลัก260635
กระทรวง 10 หลัก1031260635
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเทพพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)THEPPATTANA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านเทพสามัคคี
ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044615922
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260635
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.428931
Longitude
102.625634

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน