ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านปลื้มพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030129
PERCODE 6 หลัก260636
กระทรวง 10 หลัก1031260636
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลื้มพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banpluempattana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านปลื้มพัฒนา
ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260636
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.472347
Longitude
102.619081

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน