ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหินโคน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030130
PERCODE 6 หลัก260637
กระทรวง 10 หลัก1031260637
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหินโคน
ชื่อ (อังกฤษ)Banhinkon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านมะม่วงหวาน
ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0857725280
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260637
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.42184591
Longitude
102.6053341

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน