ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกเขาพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030131
PERCODE 6 หลัก260638
กระทรวง 10 หลัก1031260638
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเขาพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokkhaopattana
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านโคกเขาพัฒนา
ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819770345
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260638
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.432253
Longitude
102.596683

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน