ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030132
PERCODE 6 หลัก260639
กระทรวง 10 หลัก1031260639
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
ชื่อ (อังกฤษ)DONGYAIPATTANA
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านซับใหญ่
ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260639
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.372467
Longitude
102.628384

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน