ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกลอย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030133
PERCODE 6 หลัก260632
กระทรวง 10 หลัก1031260632
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกลอย
ชื่อ (อังกฤษ)Kokloy
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านโคกสง่า
ตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260632
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.474037
Longitude
102.672003

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน