ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านไทยเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030134
PERCODE 6 หลัก260630
กระทรวง 10 หลัก1031260630
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAIJAREAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหนองเสม็ด
ตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260630
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.4540423
Longitude
102.685307

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน