ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านกองพระทราย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030136
PERCODE 6 หลัก260628
กระทรวง 10 หลัก1031260628
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกองพระทราย
ชื่อ (อังกฤษ)bankongprasai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านชุมชนกองพระทราย
ตำบลปะคำ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260628
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.425362
Longitude
102.721632

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน