ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกงิ้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030137
PERCODE 6 หลัก260629
กระทรวง 10 หลัก1031260629
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกงิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)BanKokngiw School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านโคกงิ้ว
ตำบลปะคำ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0817785558
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260629
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.460699
Longitude
102.723845

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน