ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านทุ่งไผ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030138
PERCODE 6 หลัก260626
กระทรวง 10 หลัก1031260626
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bantungpai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านฃุมฃนบ้านทุ่งไผ่
ตำบลปะคำ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260626
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.420935
Longitude
102.773881

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน