ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลปะคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030139
PERCODE 6 หลัก260622
กระทรวง 10 หลัก1031260622
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลปะคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanpakham
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านปะคำ
ตำบลปะคำ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044646091
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260622
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.447435
Longitude
102.719618

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน