ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030140
PERCODE 6 หลัก260633
กระทรวง 10 หลัก1031260633
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองน้ำขุ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnamkhun
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัว
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260633
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.432151
Longitude
102.664666

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน