ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนบ้านดอนนางงาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030141
PERCODE 6 หลัก260634
กระทรวง 10 หลัก1031260634
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านดอนนางงาม
ชื่อ (อังกฤษ)CHUMCHONBANDONNANG - NGAM
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านตลาดแย้
ตำบลหนองบัว
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260634
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.430332
Longitude
102.654544

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน