ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสุขสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030142
PERCODE 6 หลัก260623
กระทรวง 10 หลัก1031260623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)BANSUKSAMRAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านสุขสำราญ
ตำบลหูทำนบ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0958087073
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260623
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.41662966
Longitude
102.7020009

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน