ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030143
PERCODE 6 หลัก260627
กระทรวง 10 หลัก1031260627
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ชื่อ (อังกฤษ)KHOKMAIDEANGHUAKRASUNG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ตำบลหูทำนบ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044029436
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260627
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.362941
Longitude
102.694153

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน