ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหูทำนบ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030144
PERCODE 6 หลัก260624
กระทรวง 10 หลัก1031260624
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหูทำนบ
ชื่อ (อังกฤษ)BANHOOTUMNOB
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหูทำนบ
ตำบลหูทำนบ
อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044783585
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260624
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.378447
Longitude
102.736139

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน