ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030146
PERCODE 6 หลัก260665
กระทรวง 10 หลัก1031260665
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAISAMAKKI
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260665
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.87874321
Longitude
102.7065829

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน