ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองบัวลี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030147
PERCODE 6 หลัก260666
กระทรวง 10 หลัก1031260666
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวลี
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGBUALEE
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหนองบัวลี
ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0626265365
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260666
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.87238486
Longitude
102.6984053

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน