ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดบ้านหนองตราดใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030148
PERCODE 6 หลัก260672
กระทรวง 10 หลัก1031260672
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านหนองตราดใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Wadbannongtradyai
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหนองตราดคำ
ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630259
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260672
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.910456
Longitude
102.684559

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน