ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านขามเสม็ดบำรุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030149
PERCODE 6 หลัก260678
กระทรวง 10 หลัก1031260678
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามเสม็ดบำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khamsamedbamrung School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านขาม
ตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044634976
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260678
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.893911
Longitude
102.772379

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน