ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองตะคร้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030151
PERCODE 6 หลัก260680
กระทรวง 10 หลัก1031260680
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตะคร้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongtakho School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองตะคร้อ
ตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0613819351
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260680
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.836751
Longitude
102.774151

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน