ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกปราสาท
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030152
PERCODE 6 หลัก260681
กระทรวง 10 หลัก1031260681
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกปราสาท
ชื่อ (อังกฤษ)Khok Prasart School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโคกปราสาท
ตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260681
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.823769
Longitude
102.750139

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน