ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองย่างหมู
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030153
PERCODE 6 หลัก260682
กระทรวง 10 หลัก1031260682
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองย่างหมู
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Yang Moo
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองย่างหมู
ตำบลเมืองฝ้าย
อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260682
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.822886
Longitude
102.720545

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน